7/5 Fjellsturen på Bømlo, 13.05.
Foto: André Marton Pedersen


Bømlo Turlag arrangerer ei rekkje ulike turar i løpet av sesongen. Her er lokale fellesturar, lengre dagsturar/fjellturar og overnattingsturar. 

På dagsturer er vanlegvis berre å møta opp på angitt stad. Overnattingsturer krev alltid påmelding. 

Sjå heile turprogrammet vårt her.

Vår samarbeidspartner tilbyr 15% rabatt til alle medlemmer i Bømlo Turlag som kan visa medlemsbevis.

KOMMENDE AKTIVITETER