Bømlo Turlag

Slåtterøy
Slåtterøy Foto: alf selle

Bømlo Turlag arrangerer ei rekkje ulike turar i løpet av sesongen. Her er lokale fellesturar, lengre dagsturar/fjellturar og overnattingsturar. 

På dagsturer er vanlegvis berre å møta opp på angitt stad. Overnattingsturer krev alltid påmelding. 

Sjå heile turprogrammet vårt her.

KOMMENDE AKTIVITETER