FRISKUS GRUPPA

Friskus-Gruppa er et turtilbud på dagtid, annankvar Fredag. Friskus turane går i forholdsvis raskt tempo og gjerne på litt lengre og utfordrande turar.  Her er alle normalt spreke turgåarar hjarteleg velkommen til å vera med.  

Møt nye turvener, få motivasjon, flotte naturopplevingar og inspirasjon til nye turar. Dei fleste turane vil gå på Bømlo eller rundt omkring i Sunnhordland. Me prøver å samla oss i færrast muleg bilar. Det er mange små parkeringsplasser rundt om, og me må være miljøbevisste.


Set du på, betaler du kr. 30 innan Bømlo Kommune, kr. 50 dersom det er turar utanfor kommunen. I tillegg kjem ferjebillett der det er naudsynt.


Kontaktpersoner:

Kontaktpersonar: 
Jacob Steinsbø, 404 00598, jacob.steinsbo@gmail.com
Olav Habbestad, 412 90160, olav.habbestad@hotmail.com
Nils Magne Helle, 915 51522, nils.m.helle@haugnett.no


Tur annakvar (partalsveker) fredag kl. 10.00
Frammøte Svortland skule. (Val av tur kan være vær avhengig. Frammøtestad og klokkeslett kan bli endra.)
All informasjon på Facebook sida vår: https://www.facebook.com/groups/744160275772142/?source=create_flow