DAGTILBUD FOR GODT VAKSNE

 Arrangerer turer på dagtid. Dette er ein god møteplass med sterk vekt på det sosiale og med passeleg påfyll av fysisk aktivitet. Seniorgruppa er delt inn 3 undergrupper som kvar for seg arrangerer turer på ulike nivåer og vanskelighetsgrader.

FRISKUS GRUPPA

Gjerne litt lengre og krevande turar., annakvar fredag i partalsveker. Oppmøte kl. 10.00 frå nye Bremnes Ungdomsskule.  Turane vert kunngjort på facebookgruppa frå gong til gong.

Kontaktpersoner: Jacob Steinsbø, 404 00598,  Olav Habbestad, 412 90160, Nils Magne Helle, 915 51 522


SENIOR TURAR Blått nivå (Middels)

Middels krevende turer for det meste under 400 hm. For vante turgåarar. Annankvar tysdag, i oddetalsveker.

Oppmøte kl 1000 ved nye Bremnes ungdomsskule.

Kontaktperson:  Simon Sortland tlf. 900 94 197


SENIOR TURAR, Grønt Nivå (Enkel) AKTIV TIL HUNDRE

Lette kortare turer som ikkje krever spesielle ferdigheter. Under 300 hm. Tysdag i partalsveker, og Onsdag i oddetalsveker.

Oppmøte kl 1000, ved nye Bremnes ungdomsskule.

Kontaktperson:  Simon Sortland, tlf. 900 94 197

SENIORTURER VÅREN 2022

AKTIV TIL 100, VÅREN 2022