Friluftsliv for alle er eit friluftslivsarrangement for alle, men spesielt tilrettelagt for personer med ulike utfordringar eller funksjonshemmingar. Dette er moro for alle! Turlaget engasjerer ulike lag og grupper som fra gong til gong tek ansvar for matlaging og lignande.